logo         

Agentura Sahel, spol. s.r.o. byla založena roku 1998 bez jakéhokoliv zahraničního či úvěrového kapitálu. Naším cílem bylo vybudovat energickou a silnou společnost dodávající dobrý servis zákazníkovi. Kvalitní služby, které uspokojí nabízejícího i poptávajícího, komplexnost, rozsah služeb, který zahrnuje nejen nákup či prodej nemovitosti, ale i služby s nemovitostí související včetně právního a daňového servisu. Společnost se snaží zabezpečit vysokou profesionalitu, osobní přístup a rychlost služeb. Nabízíme široký výběr nemovitostí, zajišťujeme prohlídky vybraných objektů, poskytujeme komplexní poradenství. Samozřejmostí je pro nás kvalitní profesionální zázemí při realizaci smluv (ať už se jedná o nájemní či podnájemní smlouvy, kupní smlouvy nebo dohody o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu).

Specializujeme se především na výběr lokalit vhodných k následné developerské činnosti a výstavbě RD či průmyslových a obchodních komplexů. Prověřujeme zejména možná rizika daných lokalit, možnosti napojení na inženýrské sítě, sousedské vztahy a zejména pak na možnost projednání s institucemi veřejné správy až po vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby a příslušných stavebních povolení. Největší důraz při tom klademe na oblast kolem Prahy a středních Čech, kterou považujeme za vůbec nejatraktivnější a nejdynamičtěji se rozvíjející oblast.

Marketingový průzkum
Provedeme zpracování marketingové studie s cílem stanovení odhadu budoucí poptávky po produktech (např. činžovní domy, rodinné domy, komerční plochy, výrobní jednotky apod.), analýzu trhu včetně popisu žádaných základních vlastností jednotek, odhadu jejich velikostí, dosažitelné nejvyšší prodejní ceny (dle trhu nemovitostí a cenové mapy).

Právní posouzení projektu
Cílem tohoto procesu je legislativně právní posouzení projektu a majetkoprávní posouzení nemovitostí a jejich vztahu na majetkoprávní vztahy souvisejících nemovitostí dotčených výstavbou nebo do jejichž práv bude stavba zasahovat (přístupové komunikace, inženýrské sítě, ovlivnění infrastruktury apod.). Výsledkem je stanovení právního schématu projektu s vymezením základních smluvních dokumentů.

Za realizované projekty můžeme uvést pozemky Doubek u Říčan, Březí u Říčan, Dobřejovice u Prahy, spolupráce se společnostmi OPTREAL, RENIX, CANABA, RIM INTERNATIONAL. Budeme Vám nápomocni při výběru vhodné nemovitosti, právní oddělení dohlédne na vypracování smluv, zajištění nutných písemností a právních formalit. Jako náš klient máte možnost využít bezplatné prezentace své nemovitosti na internetu- webový portál www.realpress.cz a v budoucnu i připravovaném magazínu REALPRESS.

Naše společnost je tvořena ochotnými lidmi, kteří rádi převezmou Vaše starosti s nemovitostí na svá bedra. Jsme specialisté na realitní tématiku, máme důkladné znalosti v oboru, které pravidelně prohlubujeme školením, sledujeme vývoj cen na trhu a absolvujeme právní i daňové semináře. Jsme tak připraveni poskytnout klientům hodnotné informace, doporučit vhodná řešení jejich problémů a provést je bezpečně realitním trhem. Poradíme Vám s výběrem nejlepšího způsobu financování u finančního ústavu. V krátkém časovém úseku za Vás vyřídíme všechny náležitosti spojené se zajišťováním hypotéky. Vy pouze dodáte potřebné doklady. Perfektní práce právního oddělení zajistí hladký průběh prodeje Vaší nemovitosti a společně s finančním oddělením je zárukou, že peníze obdržíte rychle a bezpečně.