logo         

PRÁVNÍ PORADNA » Advokátní kancelář

Naše společnost úzce spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Zborova Dvořáka se specializací v těchto oborech:

OBCHODNÍ PRÁVO

zakládání obchodních společností (s. r. o., a. s., v. o. s., k. s. a družstev
změny právních vytahů ve společnostech a změny společenských smluv obchodních společností včetně převodů obchodních podílů v s. r. o., zastupování na valných hromadách
právní pomoc v záležitostech obchodního rejstříku
vypracování veškerých smluv, jejich změny a ukončení

směnečné právo

OBČANSKÉ PRÁVO

exekuční vymáhání pohledávek
právní vztahy k nemovitostem (kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástupní smlouvy, zřizování věcných břemen, právní pomoc ve styku s katastrálními úřady)
bytové právo (převody bytových jednotek, převody členských práv v bytových družstvech, nájemní a podnájemní smlouvy, výpovědi z nájmu bytu, vyklizení bytu)
rodinné právo (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, zvýšení a snížení výživného, úprava styku rodičů s nezletilými dětmi)
problematika odpovědnosti za škodu a vzniku nároků s tím souvisejících
sepisování závět í a zastupování v dědických řízeních
vypracování veškerých smluv, jejich změny a ukončení
právní vztahy z nájmu a podnájmu nebytových prostor
sepisování žalob a opravných prostředků, zastupování v řízeních před soudy

SPRÁVNÍ PRÁVO

zastupování ve správním soudnictví
registrace ochranných známek
právní pomoc při jednání s živnostenskými úřady, katastrálními úřady, finančními úřady)
zastupování ve správních řízeních, sepisování opravných prostředků proti správním rozhodnutím (přestupková řízení, daňová řízení)

TRESTNÍ PRÁVO

právní pomoc při odklonu od trestního stíhání (narovnání a podmíněné zastavení trestního stíhání)
konzultace trestně právní problematiky
obhajoba v trestních řízení (při podezření ze spáchání trestního činu ve stadiu vyšetřování i v řízení před soudy)
sepisování odvolání a mimořádných opravných prostředků, jakož i odporů proti trestnímu příkazu

 

Personální obsazení: Kontakty:
JUDr. Zborov Dvořák, advokát Havlíčkova 11, 110 00 Praha 1
Mgr. Denisa Ihlová, advokát Telefon: +420 274 776 399

fax: +420 274 776 399

E-mail: dvorak@akdp.cz

WEB: http://www.akdp.cz

IČ: 63113911

 

Potřebuji zajistit
Potřebuji zajistit:
Jméno a Příjmení: *
Vaše e-mailová adresa: *
Telefon: *
Tet Vaší zprávy:
Opište text z obrázku: *
captcha