logo         

REFERENCE SPOLEČNOSTI » CHÝNĚ
CHÝNĚ

Další lokalitou, kde naši klienti využili služeb naší společnosti byla lokalita na Praze - západ v Chýni u Prahy. Zde jsme navázali spolupráci se společností OXES a úspěšně došlo k dohodě mezi vlastníky pozemků a společností OXES o výstavbě IS a následném prodeji, která je developerem tohoto území a zasloužila se o nemalý rozvoj této obce. Prodej těchto pozemků byl ukončen na konci roku 2012.