logo         

REFERENCE SPOLEČNOSTI » DOUBEK 1. etapa

Prvním pilotním projektem naší společnosti byla realizace první etapy výstavby IS na pozemcích ve vlastnictví naší společnosti v lokalitě Doubek  u Říčan u Prahy a jejich následný prodej konečným zájemcům.

Naše společnost si prošla celým procesem počínaje vytipováním této lokality, zajištěním veškerých právních formalit spojených s územním procesem a stavebními povoleními na výstavbu inženýrských sítí, parcelaci a dělení pozemků a následnou výstavbu inženýrských sítí. Realizovali jsme vlastní inzerci a úspěšný prodej celé lokality.